Leczenie Choroby Wieńcowej w Wissmed Gdańsk

Całodobowe badanie ciśnienia metodą Hotlera

Całodobowe badanie EKG metodą Holtera

Konsultacje Kardiologiczne

Echo Serca

Pakiet sportowca

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.

Dane epidemiologiczne są bardzo niepokojące: choroby układu krążenia (ChUK) są zdecydowanie największym zagrożeniem życia w Polsce, a tym samym stanowią najważniejszą przyczynę umieralności. Od szeregu lat blisko połowa wszystkich zgonów w naszym kraju spowodowana jest ChUK i sięga 200 tys. rocznie.

W Polsce około 2 mln ludzi choruje na chorobę wieńcową, blisko 1 mln ma rozpoznaną niewydolność serca ( NS ) a do 2030 roku liczba chorych na NS może sięgnąć 1,5 mln. Chorych z niewydolnością serca jest 2,5 razy więcej niż pacjentów chorujących na wszystkie nowotwory łącznie. Kolejne 10 mln Polaków jest tym schorzeniem zagrożone. Są to głównie osoby z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, otyłością, cukrzycą i palące papierosy.

W Polsce zawał mięśnia sercowego dotyczy 100 000 osób /rok a 40 000 umiera w ciągu roku z powodu choroby wieńcowej.
Kolejną dużą grupą chorych są pacjenci z zaburzeniami rytmu w tym z najczęściej występującą arytmią – migotaniem przedsionków ( FA ), które dotyczy 600-700 tys osób w Polsce. W najbliższych latach liczba ta będzie rosła.
Uważa się, że migotanie przedsionków jest w około 50% odpowiedzialne za udary niedokrwienne mózgu, których rocznie jest blisko 60 tys. Migotanie przedsionków 5 krotnie zwiększa ryzyko udaru. Udar spowodowany FA uważany jest za najgorzej rokujący.

Inne schorzenia to wady zastawkowe ( nabyte i wrodzone ) w tym na tyle zaawansowane, że kwalifikują się do postępowania zabiegowego.

Nasi specjaliści są kardiologami z dużym doświadczeniem klinicznym, wieloletnim stażem w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej. Jest to zespół lekarzy , którzy przez wiele lat ze sobą ściśle współpracowali i tworzyli zespoły konsultacyjne w ramach grupy Heart Team.

Umów się na wizytę

Specjaliści Kardiologii w Wissmed

lek. med. Wojciech Zapaśnik

kardiolog, zarząd Wissmed

lek. med. Rafał Olszewski

kardiolog, elektrofizjolog